+36 1 455-0113 info@tuzoltokft.hu

Szolgáltatások

Áramütés elleni védelem ellenőrzése, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatok

Villamos és villámvédelmi berendezések felülvizsgálata

Az 54/2014 (XII.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ a 276. §-tól foglalkozik a kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatával.

A villamos berendezés használatbavételét követően:

  • 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
  • egyéb esetben legalább 6 évenként

kell a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégeztetni.

A tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig kell megszüntettetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni szükséges. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

Az áramütés elleni védelem (érintésvédelem) ellenőrzését időszakonként, telepítés után vagy felújítás alkalmával az MSZ HD 60364-6:2007 sz. szabvány 62. fejezete szerint kell elvégezni. A kötelezettséget a 14/2004 (IV.19.) FMM rendelet írja elő, 3 illetve 6 évenként.
A villámvédelmi berendezések telepítés utáni és időszakos felülvizsgálatát az 54/2014 (XII.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ teszi kötelezővé.

A rendeletek által előírt felülvizsgálatok – a hatósági ellenőrzéseken túlmenően – az élet és vagyonvédelem szempontjából elsődleges fontosságúak. A szabálytalan, vagy hiányos villamos szerelések már nem egy esetben okoztak halálos áramütést, vagy igen nagy károkat okozó tüzeket!

Gazdálkodó szervezetünk 2006 óta készségesen vállalja az ilyen szolgáltatásokra való felkérést is. Villamos és üzemmérnökeink a legújabb fejlesztés digitális műszerekkel felszerelve végzik munkájukat.