+36 1 455-0113 info@tuzoltokft.hu

Szolgáltatások

Biztonsági világítás és menekülési útirányt jelző rendszerek

A menekülési útvonalat – ahol a rendelet előírja – biztonsági világítással, menekülési jelekkel és menekülési útirányjelző rendszerrel kell ellátni. Menekülési útirányt jelző biztonsági jelekkel kell megjelölni a menekülési út minden irányváltoztatási pontját, bármilyen szintváltoztatást, a menekülési ablakokat, a vészkijáratokat, a szabadba vezető utolsó kijáratot. A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.

Üzemeltetői ellenőrzés

Az üzemeltető rendszeresen, de legalább havonta próbával ellenőrzi a villamos táplálású menekülési útirányt jelző biztonsági jelek működőképességét. A meghibásodott elemeket haladéktalanul cserélni kell.

Időszakos felülvizsgálat és karbantartás

Évente szükséges a felülvizsgálatra jogosult szakcégnek vagy szakembernek elvégezni.

a) Minden lámpatestet a havonkénti ellenőrzés szerint kell ellenőrizni, azzal az eltéréssel, hogy a vizsgálat időtartama a gyártó által megállapított teljes névleges működési idő legyen.

b) Helyre kell állítani a normál világítás tápellátását, és ellenőrizni kell valamennyi jelzőlámpát vagy jelzőeszközt abból a célból, hogy meggyőződjünk: jelzik az üzemi tápellátás visszatértét.

c) A töltőkészülékeket ellenőrizni kell működés szempontjából.

Az üzemeltetői ellenőrzés, időszakos felülvizsgálat és karbantartás megtörténtét a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban kell dokumentálni.