+36 1 455-0113 info@tuzoltokft.hu

Szolgáltatások

Tűzoltó vízforrások

A tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 129. fejezete részletezi, mely munkafolyamatot csak érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezhet.

A tűzcsapok és szerelvényeik felülvizsgálatán túl, cégünk 2007 óta foglalkozik a tűzcsapok cseréjével és telepítésével, ami földfeletti és földalatti tűzcsapok esetén magába foglalja a földmunkát, betonozást, aszfaltozást, illetve az eredeti állapot helyreállítást is.

Az OTSZ 54/2014 (XII.5.) BM rendelet 270. § alapján, föld alatti és föld feletti tűzcsapok esetében az épületek, építmények használatba vételi eljárása során vízhozammérési jegyzőkönyvvel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség meglétét.

Meglévő föld alatti és föld feletti tűzcsapokat legalább félévenként kell felülvizsgálni, és évenként teljes körű felülvizsgálatot kell végezni.

A művelet során dokumentálni, illetve igazolni kell a tűzcsapban mérhető statikus nyomást, a kifolyási nyomást, a tűzcsap vízszállításának mennyiségét és a víztelenítő rendszer működését.

A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák felülvizsgálatok elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik. A felülvizsgálatot a tűzoltóvízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti. A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltóvízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik. Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet. A napló vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége.

Nedves fali tűzcsap
Az ellenőrzés lépéseit és módszereit az MSZ EN 671-3 szabvány tartalmazza. A féléves üzemeltetői ellenőrzést végző személy a felülvizsgálatot az üzemeltetési naplóban rögzíti.

Száraz fali tűzcsap
Száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tűzcsapot és szekrényt (a továbbiakban: száraztűzivízvezeték-rendszert) legalább évenként kell felülvizsgálni, és ötévenként a teljes rendszert nyomáspróbázni. Félévente üzemeltetői ellenőrzést kell végezni, amit a naplóban rögzíteni szükséges

Tüzi víztárolók felülvizsgálatáról és ötévenkénti teljes körű karbantartásukról az OTSZ 54/2014(XII.5.) BM rendelet 274. § és 275. § paragrafusai rendelkeznek.

A féléves felülvizsgálat során meg kell vizsgálni a tárolók vízszintjét, az utántöltésre való szerelvények állapotát.

A szívóvezetékek állapotát és a lábszelep működőképességét próbaszivattyúzással kell ellenőrizni, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben a víztárolónál szivárgást észlelnek, a medence részleges, szükség esetén pedig teljes körű szigetelése is szükséges!